Bc. Monika Trepáčová

Bakalářská práce

Audit - přezkoumání hospodaření obcí

Audit review of the management of the communes
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení podobností a rozdílů při přezkoumání hospodaření pracovníkem krajského úřadu a nezávislým auditorem. Teoretická část je zaměřena na legislativu přezkoumání hospodaření. V praktické části jsou hodnoceny zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dvou obcí provedené kontrolorem a auditorem.
Abstract:
Subject of this thesis is to evaluate the similarities and differences in the review of the management of the communes carried out by a regional authority economy clerk and an independent auditor. The theoretical part is focused on the economic review legislation. The economic review reports of two villages carried out by the regional authority economy worker and the independent auditor are evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivana Zálešáková
  • Oponent: Ing. Zdeňka Cahlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting