Bc. Jana Janíčková

Master's thesis

Odloženo na důchod čili díky koníčkům jsem spokojený senior

Postponed for retirement or thanks to hobbies I am happy pensioner
Abstract:
Tato diplomová práce na téma koníčků seniorů je především věnována aktivním seniorům, kteří nám jsou svým příkladem schopni ukázat, že i v důchodovém věku se dá prožít mnoho pěkných chvil a není to doba, kdy bychom měli jen přemítat o životě a jeho konci. Vede nás k přesvědčení, že v seniorském věku se můžeme věnovat aktivitám, které nás lákaly celý život, a na které jsme si zatím nenašli čas. Práce …more
Abstract:
My Master’s thesis on the theme of hobbies of seniors is primarilly devoted to active seniors, who are able to let us see the good life in retirement age and show us that it´s not a time for the thinking about the end. It shows us that we can really find the activities in the retirement for what we couldn´t find the time. This thesis is divided into two parts – theoretical and empicical. In the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta