Theses 

Dva mediální obrazy konstrukce rizika prasečí chřipky (The Times vs. MF Dnes) – Bc. Tereza Knířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Knířová

Diplomová práce

Dva mediální obrazy konstrukce rizika prasečí chřipky (The Times vs. MF Dnes)

Two Media Images of Construction of Swine Flu Risk (The Times vs. MF Dnes)

Anotace: Tato diplomová práce komparuje konstrukci rizika prasečí chřipky u britského deníku The Times a českého deníku MF Dnes. Základními teoretickými rámci jsou teorie „rizikové společnosti“, governmentality a mediální paniky. V rámci analýzy jsou ale také využity koncepty mediálního diskurzu jako agenda setting, framing nebo zpravodajské hodnoty. Práce využívá metodu kvantitativní obsahové analýzy doplněné o interpretativní čtení textu. Riziko prasečí chřipky je analyzováno zejména s ohledem na jeho potenciál k vytvoření mediální paniky a ohrožení ontologického bezpečí v průběhu jednoho roku (duben 2009 – duben 2010) jeho mediální agendy. Výsledky ukazují, že The Times informovaly o riziku prasečí chřipky kvalitněji, ale vyobrazovaly toto riziko jako nebezpečnější než MF Dnes.

Abstract: This Master's thesis is comparing the construction of swine flu risk between the British daily newspaper The Times and the Czech daily MF Dnes. Key theoretical concepts are the theory of a "risk society", governmentality and media panic. Concepts of media discourse such as agenda setting, framing and news values are also utilized. The thesis uses a quantitative method of content analysis, which is supplemented with interpretative reading of the text. The swine flu risk is analyzed mainly through its potential to produce media panic and to threaten ontological safety during a one year time span (April 2009 - April 2010) of its media agenda. The results show that The Times provided higher quality information about swine flu risk but presented the risk as more dangerous than MF Dnes.

Klíčová slova: Riziko, prasečí chřipka, H1N1, média, mediální panika, riziková společnost, obsahová analýza, interpretativní čtení, výzkumná práce, risk, swine flu, media panic, risk society, content analysis, interpretative reading of text, research study

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Pokorná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 06:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz