Bc. Ondřej Homolka

Bachelor's thesis

Demografický vývoj kroměřížské židovské čtvrti na přelomu 19. a 20. století

Demographic development of jewish quarter in Kroměříž in 19./20. century
Abstract:
Práce se věnuje historicko-demografické analýze židovské čtvrti v Kroměříži na základě sčítacích operátů z let 1890 a 1910.
Abstract:
The thesis deals with the historical-demographic analysis of the jewish quarter in Kroměříž on the basis of censuses from years 1890 and 1910.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta