Bc. Markéta Tintěrová

Bakalářská práce

Veřejná správa na úseku zabezpečování osobního stavu obyvatelstva

Public Administration in the Sphere of Personal Status of Inhabitants
Anotace:
Zajišťování osobního stavu obyvatelstva, je důležitým institutem právního řádu každého státu. V České republice je zajišťování osobního stavu obyvatelstva součástí vnitřní správy a je zabezpečován především na úseku matrik a na úseku evidence obyvatel. Význam matrik jako takových se postupně měnil od jediné evidence až po současný stav, kdy jsou matriky dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu …více
Abstract:
To provide the population personal status is the important institute of the rule of law in every country. In the Czech Republic, the population personal status is part of its internal administration and is provided particularly by Registry Offices and Civil Registration administration sections. The importance of the Registry Offices as such gradually changed from one Registry to the present state of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa