Bc. Simona HAJŠMANOVÁ

Master's thesis

Vady a poruchy hlasu u učitelů základních a středních škol (spojeno s výzkumem

Defects and disturbance of voices in primary school teachers and secondary school teachers (associated with research)
Abstract:
Hlasový projev tvoří nedílnou součást učitelského povolání. Při této profesi je hlas namáhán a nesprávným tvořením zvuku popřípadě tónu se opotřebovává. Mohou pak vzniknout hlasové poruchy a vady, které pedagogům způsobují značné obtíže. V jednotlivých kapitolách se věnuji jak hlasové problematice učitelů hudebních předmětů, tak učitelů ostatních předmětů. Diplomová práce obsahuje teoretickou část …more
Abstract:
This thesis deals with disorders of voices and defects of voices of the teachers in primary and secondary schools. It has two parts. The first is the theoretical and it describes defect and desorders or their treatment. The second part is the research. Respondents are divided into two categories. In the first of these categories are music teachers, and in the second category are teachers of the others …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PaedDr. Daniela Mandysová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAJŠMANOVÁ, Simona. Vady a poruchy hlasu u učitelů základních a středních škol (spojeno s výzkumem. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Ps-Hv