Veronika Kaiserová

Bakalářská práce

Poruchy lidského hlasu

The voice disorders

Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na poruchy lidského hlasu. V úvodní části rozebírá etiologii a klasifikaci hlasových poruch, které v závislosti na nálezu v oblasti hrtanu a hlasivek rozděluje na organické a funkční. Dále se věnuje symptomatologii onemocnění hlasu a jejich diagnostice. Uvádí také přehled vyšetřovacích technik hlasových poruch. Následující kapitola se zaměřuje na organická onemocnění hlasu …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the voice disorders. The opening part describes etiology and classification of the voice disorders and divides them into organic and functional depending on the medical finding in the larynx and vocal chords. Further, it introduces symptoms of the voice disorders as well as their diagnostics. It also presents the summary of the examination methods. The following chapter …více
 

Klíčová slova

hlas

Klíčová slova

onemocnění

Klíčová slova

hlasové poruchy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2022
  • Vedoucí: Ivan KUSNJER
  • Oponent: Natalija MELNIK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 11. 2022 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv