Bc. Dagmar Bártová

Bakalářská práce

Srovnání českého a egyptského systému školství s důrazem na školství odborné včetně možností uplatnění na trhu práce

Comparision of Czech and Egyptian system of education, especially of vocational education including possibility of graduates on the job market.
Anotace:
Tato práce se týká komparace českého a egyptského školství na základě srovnávací pedagogiky, zejména středního všeobecného a odborného školství. V praktické části analyzuje dotazníkové šetření mezi řediteli českých odborných škol. Tato práce může být pomůckou pedagogů při poznávání jednotlivých vzdělávacích systémů.
Abstract:
This work concerns the comparison of Czech and Egyptian education on the basis of comparative education, especially secondary education and vocational education. In the practical part analysis of a questionnaire survey of Czech director of vocational schools. This work can be a tool for educators exploring different educational systems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta