Mgr. Jiří Řihák, Ph.D.

Rigorózní práce

Models for Adaptive Practise of Basic Mathematics

Models for Adaptive Practise of Basic Mathematics
Anotace:
Vzdělávání je historicky oblast, která patří učitelům. Avšak zapojení informačních technologií do vzdělávání přináší nové metody, které můžou celý učící proces posunout kupředu. Výhodou počítačových systémů je jejich výkonost při plnění opakujících se úkolů (například vyhodnocování domácích úkolů) a jejich schopnost se přizpůsobit potřebám jednotlivých studentů. Část práce učitelů tedy může být přenechána …více
Abstract:
Education is a historically domain of teachers. However, connection of information technologies and education brings new methods which can move whole learning process forward. The advantage of computer systems is their efficiency in repetitive tasks (i.e. evaluation of homework) and their adaptability to an individual student needs. Therefore, part of teachers' work can be left to computers and then …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky