Ing. Hana Dobyášová, MBA

Diplomová práce

Financování podniku a problémy optimální kapitálové struktury

Corporate financing and problem of optimal capital structure
Anotace:
Diplomová práce na téma „Financování podniku a problémy optimální kapitálové struktury“ se zabývá dopadem kapitálové struktury a souvisejících finančních rozhodnutí na hodnotu podniku a ověřuje do jaké míry lze jednotlivé teoretické přístupy aplikovat v prostředí českých firem. V její teoretické části jsou představeny nejrozšířenější teorie řešící otázkou optimální kapitálové struktury. Praktická část …více
Abstract:
The thesis using the topic"Corporate Financing and the Problem of the Optimal Capital Structure" considers a possible impact of the capital structure and related financial decisions on the value of the firm and analyzes to what a degree it is possible to apply certain theoretical concepts to the environment of the Czech companies. In the theoretical part there are introduced the most widespread concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: dipl. Ing. Robert Kuklik, B.A.
  • Oponent: Dr. Stanislav Mareš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance