Bc. Veronika Hlaváčková

Bachelor's thesis

Metylace DNA jako epigenetický biomarker

DNA methylation as an epigenetic biomarker
Abstract:
Lidé jsou denně vystaveni velkému množství chemických látek a jiných faktorů, u kterých byl zjištěn vliv na epigenetické mechanismy. Epigenetické mechanismy jsou takové, které mohou ovlivňovat genovou expresi, bez toho aby měnili sekvenci DNA. Tato bakalářská práce se zaměřuje na potenciální využití metody comet assay k detekci celkové hladiny DNA metylace v lidské populaci a její využití v biomonitorovacích …more
Abstract:
People are daily exposed to large amount of chemical compounds and other factors that can influence epigenetic mechanisms. Epigenetic mechanisms can influence gene expression without changing DNA sequence. In this bachelor thesis I focus on the potential use of the comet assay method to detect the total level of DNA methylation and its use in human biomonitoring studies. The theoretical part is focused …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Nováková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Biochemistry / Applied Biochemistry