Jana BERÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Ekonomicky dopad na ruzne ekonomicke subjekty z hlediska dodrzovani zakona o odpadech a zakona o obalech

Economic impact on different economic subjects in terms of compliance with the law of waste and the law of waste packaging
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit povinnosti ekonomických subjektů zapojených do systému zpětného odběru, které vyplývají ze zákona, respektive ze smlouvy s autorizovanou obalovou společností, a zhodnotit ekonomický dopad těchto povinností na níže vyjmenované subjekty: podnik, který uvádí na trh či do oběhu obaly; obec; podnik, který odpad zpracovává; podnik, který vyrábí z druhotných surovin …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to show obligations of economic subjects which participate in the system of take-back and recovery of packaging waste, resulting from the law, respective from the contract with the authorized packaging company and assess the economic impact of these obligations to the following ones: company which put packaging on the market or into circulation; municipality; waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Josef Švirk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Jana. Ekonomicky dopad na ruzne ekonomicke subjekty z hlediska dodrzovani zakona o odpadech a zakona o obalech. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická