Bc. Jana Hansliková

Bakalářská práce

Možnosti využití celogenomového sekvenování v epidemiologii multirezistentních bakterií

Whole genome sequencing in multi-resistant bacteria epidemiology
Anotace:
Celogenomové sekvenování (WGS, z ang. whole genome sequencing) je alternativní přístup pro kmenovou charakterizaci patogenů. Pomocí WGS dat lze stanovit kompletní sekvenci genomové DNA. Lze tak detekovat i nově vzniklé geny rezistence a virulence. To vede k lepšímu pochopení rezistence mikroorganismů na antibiotika a infekčních onemocnění která způsobují. Tato práce se zabývá popisem dostupných platforem …více
Abstract:
Whole genome sequencing (WGS) is an alternative approach to strain characterization of pathogens. The complete genomic DNA sequence can be determined using WGS data. Thus, newly emerging resistance and virulence genes can be detected. It leads to a better understanding of the antibiotic resistance of microorganisms and the infection diseases caused by pathogens. This work concerns with the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Bezdíček
  • Oponent: Ing. Markéta Nykrýnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.