Bc. Martina Jergová

Master's thesis

House of Cards Comparative Analysis: Machiavellian Leader

House of Cards Comparative Analysis: Machiavellian Leader
Abstract:
Tato diplomová práce porovnává tři verze politického dramatu House of Cards (Dům z karet) mezi sebou a následně se na tyto práce dívá z pohledu Machiavelliho a jeho díla The Prince (Vladař). Cílem práce je určit, v čem se dvě adaptace – britský seriál z roku 1990 a americký z roku 2013 – liší od původní knižní verze napsané Michaelem Dobbsem v roce 1989 a také zjistit, jak se toto porovnání změní, …more
Abstract:
This work compares three versions of House of Cards with each other and subsequently views them through a Machiavellian lens. The aims were to show where the 1990 British adaptation and the 2013 American adaptation diverge from the original novel written by Michael Dobbs, and asses how the comparison of the works changes when they are studied from the Machiavellian perspective. The work shows that …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature