Tereza ČIHÁKOVÁ

Bakalářská práce

Renesanční politická filosofie: Niccolo Machiavelli

Renaissance Political Philosophy: Niccolo Machiavelli
Anotace:
Bakalářská práce se primárně zabývá rozborem nejdůležitějších pojmů Machiavelliho filosofie v sociálním a politickém kontextu. Práce se dále zaměřuje na životní dráhu filosofa a představuje jeho nejvýznamnější díla: Vladař a Rozpravy o deseti knihách Tita Livia. Pochopení a vysvětlení ústředních pojmů Machiavelliho učení je základem k pochopení samotného Machiavelliho. Cílem a úkolem této práce je …více
Abstract:
This thesis deals primarily with the analysis of key terms Machiavelli's philosophy in social and political context. It shows a career of a philosopher and tries to bring his most important works: The Prince and Debates. Understanding and explanation of main concepts of Machiavelli's teachings are the basis for an understanding of Machiavelli himself. The aim and task of the work is to determine the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČIHÁKOVÁ, Tereza. Renesanční politická filosofie: Niccolo Machiavelli. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika