Veronika Matoušková

Diplomová práce

Analýza online vzdělávání v oblasti digitálního marketingu

Analysis of Online Education in the Field of Digital Marketing
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza online vzdělávání v oblasti digitálního marketingu. Za účelem zjištění všech potřebných údajů byly využity informace nejen přes internet, ale i z marketingového výzkumu. Marketingový výzkum byl realizován formou individuálních hloubkových rozhovorů. Respondentů bylo celkem 17. Cílem této práce bylo zjistit, jak na kurz Digitální garáž od společnosti Google, pohlíží …více
Abstract:
The subject of this thesis is an Analysis of Online Education in the Field of Digital Marketing. In order to find all the necessary data, information was used over the internet but also from the marketing research. Marketing research was realized in the form of individual in-depth interviews. The total number of respondents were 17. The objective of this work was to determine the course Digital Garage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Lenka Kauerová
  • Oponent: Jana Valdmannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava