Mgr. Ekaterina Titova

Diplomová práce

Chrám Kristova vzkříšení Spasitele na krvi a ruská imperiální myšlenka

The Church of the Resurrection of Christ the Saviour on the Blood and the Russian Imperial Idea
Anotace:
Ruská imperiální myšlenka se vyvíjela po staletí a promítla se do architektury 19. století, včetně architektury „ruského stylu“. Výjimkou nebyly ani církevní stavby. Chrám Vzkříšení Krista na krvi byl postaven na památku atentátu na císaře Alexandra II., ztělesňuje umělecké ideály své doby a imperiální myšlení a odraz mnohostranné aspekty kultury a ideologie 19. století, včetně problému národní identity …více
Abstract:
The Russian imperial idea developed over centuries and was reflected in 19th century architecture, including "Russian style" architecture. Church buildings were no exception. The Church of the Resurrection of Christ on Blood was built to commemorate the assassination of Emperor Alexander II, it embodies the artistic ideals of its time and imperial thinking, and a reflection of the multifaceted aspect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2024
  • Vedoucí: prof. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dějiny umění / Dějiny umění