Bc. Markéta Malá

Master's thesis

Výuková opora pro obor pečovatelské služby

learning support for nursing services
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je rozšíření výukové opory o podpůrný výukový materiál pro učitele oboru Pečovatelské služby do předmětu Základy pečovatelství pro žáky s lehkým mentálním postižením. Ve své práci popisuji nejen platné didaktické zásady teoretického vyučování, ale i specifika, která vyplývají z výuky žáků s mentálním postižením. Cílem této opory je zkvalitnění výuky odborných předmětů a umožnění …more
Abstract:
The aim of my thesis is to extend the existing educational support by additionalteaching material for teachers in the field of nursing services in the subject of Foundations of nursing pupils with mild mental disabilities. My thesis describesboth valid didactic principles of teaching and specifics that arise in teaching pupils with mental disabilities. The aim of this teaching support is to improve …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Pavla Stejskalová
  • Reader: Ing. Jan Děcký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta