Bc. Markéta Malá

Master's thesis

Výuková opora pro obor pečovatelské služby

learning support for nursing services
Anotácia:
Cílem mé diplomové práce je rozšíření výukové opory o podpůrný výukový materiál pro učitele oboru Pečovatelské služby do předmětu Základy pečovatelství pro žáky s lehkým mentálním postižením. Ve své práci popisuji nejen platné didaktické zásady teoretického vyučování, ale i specifika, která vyplývají z výuky žáků s mentálním postižením. Cílem této opory je zkvalitnění výuky odborných předmětů a umožnění …viac
Abstract:
The aim of my thesis is to extend the existing educational support by additionalteaching material for teachers in the field of nursing services in the subject of Foundations of nursing pupils with mild mental disabilities. My thesis describesboth valid didactic principles of teaching and specifics that arise in teaching pupils with mental disabilities. The aim of this teaching support is to improve …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedúci: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta