Mgr. Karolína Mayerová

Bakalářská práce

Souvislost mezi rodičovským konfliktem a romantickými vztahy v období vynořující se dospělosti: závazek

The relationship between interparental conflict and romantic relationships in emerging adulthood: commitment
Anotace:
Anotace: Cílem práce bylo zmapovat souvislosti mezi vnímaným rodičovským konfliktem, citovou vazbou k rodičům a minulou partnerskou zkušeností s pociťovaným závazkem u žen v období vynořující se dospělosti. V teoretické části je vymezena problematika romantických vztahů v období vynořující se dospělosti a celková charakteristika toho období. Následně jsou představeny teoretické poznatky o rodičovském …více
Abstract:
The aim of this thesis was to explore the relationship between perceived parental conflict, attachment with parents, past relationship experience and women’s´ commitment in emerging adulthood. In a theoretical part the romantic relationships in emerging adulthood and characteristics of this developmental period are introduced. Subsequently theoretical findings about parental conflict, parent-child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií