Bc. Georgiy Dorgatov

Bakalářská práce

Aktuální problémy EHU z hlediska vlivu na zahraniční obchod republiky Kazachstán

Current Problems in the EEU in Terms of Impact on the Foreign Trade of the RoK
Abstract:
Annotation This paper contains the full description of The Eurasian Economic Union and analysis of the influence of the EAEU on the foreign commerce of the Republic of Kazakhstan. The structure of the paper can be characterized by the division into four main parts, which, in turn, include several subparts. The first part explains the definition of the integration processes, the character, the main …více
Abstract:
Аннотация Данная работа содержит полное понимание Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также влияние Союза на внешнюю торговлю Республики Казахстан. Выделено четыре основные главы, в последующем включающие в себя под главы. В первой главе рассмотрено понятие интеграционных процессов, сущность и задачи, предпосылки создание интеграции и хронологический порядок формирования Союза. Во второй главе …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Lojda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS