Bc. Eva Studená

Diplomová práce

ZZS HMP - Připravenost na krizové situace

ZZS HMP - Crisis preparedness
Anotace:
Krizová připravenost je velmi důležitou součástí činností zdravotnické záchranné služby. Cílem magisterské práce je rozbor připravenosti organizace ZZS HMP na krizové situace. V teoretické části je představena Záchranná služba hl. m. Prahy, uvedeny základní právní normy. Dále se práce zabývá podrobným krizovým řízením, popisem a postupy řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob, tak jak …více
Abstract:
Crisis preparedness is a very important part of the activities of the emergency medical service. The aim of the master's thesis is to analyze the preparedness of the City of Prague's emergency services for crisis situations. The theoretical part presents the Rescue Service of the capital. of the City of Prague, the basic legal norms are given. Furthermore, the work deals with detailed crisis management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní