Pavel Kletečka

Bakalářská práce

Problematika dokumentace na ZZS

Medical documentation Issues in Emergency Service
Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika dokumentace zdravotnické záchranné služby. Teoretická část je zaměřena na historii ZZS, legislativu zdravotnické dokumentace a pojmu listinná a elektronická zdravotnická dokumentace. Praktická část je zaměřena na zkušenosti a spokojenost zaměstnanců s listinnou formou zdravotnické dokumentace a s případným přechodem na elektronickou ZD. Součástí je průzkum pomocí …více
Abstract:
The topic of this bachelor is the issue of medical emergency services documentation. The theoretical part focuses on the history of EMS, legislation of medical documentation, and the terms of paper and electronic medical documentation. The practical part is focused on the experience and satisfaction of employees with the paper form of medical documentation and with the possible transition to electronic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická