Bc. Jan MROSEK

Diplomová práce

Regionální disparity zemí Visegrádské skupiny

Regional disparities in the countries of the Visegrad Group
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá regionálními disparitami zemí Visegrádské skupiny na úrovni regionů NUTS 2 s důrazem na jejich vývoj v období vstupu do Evropské unie. Jednotlivé disparity budou popsány pomocí zvolených ukazatelů, v závěru bude nastíněn také celkový stav regionů pomocí souhrnného indexu disparit a shlukové analýzy. Pro ucelenější pohled na celou problematiku se část práce zaměří na podobu …více
Abstract:
This diploma thesis analyses regional disparities in countries of the Visegrad Group at the level of regions NUTS 2 with accent on their progress in time in period of accession to the EU. Particular disparities will be desribed using chosen indicators and then general level of the regions will be described using complex index of disparities and cluster analysis. For better view of whole issue part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
 • Vedoucí: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MROSEK, Jan. Regionální disparity zemí Visegrádské skupiny. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses n6pmx1 n6pmx1/2
19. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
20. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.