Bc. Lenka Reifová

Diplomová práce

Regionální disparity v zemích Visegrádské skupiny

Regional disparities in the Visegrad Group countries
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku regionálních disparit, jejichž usměrňování je jedním z ústředních, dlouhodobých a stále aktuálních cílů regionální politiky EU. Cílem práce je posoudit rozsah a vývoj regionálních disparit v zemích Visegrádské skupiny. Analýza regionálních disparit je provedena na úrovni jednotek NUTS 2 za pomocí přístupů sigma a beta konvergence. Rozsah a vývoj regionálních …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of regional disparities, as it is one of the main, long-term and still up-to-date aims of the EU's regional policy. The aim of this thesis is to assess the extent and development of regional disparities in the Visegrad Group countries. The analysis of regional disparities is carried out at the level of NUTS 2 regions using the approaches of sigma and beta convergence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Reifová, Lenka. Regionální disparity v zemích Visegrádské skupiny. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní