Bc. Veronika Harvánková

Diplomová práce

Regionálne disparity nezamestnanosti mladých v krajinách Vyšehradskej skupiny

Regionální disparity nezaměstnanosti mladých v zemích Visegrádské skupiny
Anotace:
Diplomová práce se zabývá regionálními disparitami nezaměstnanosti mladých lidí v zemích Visegrádské skupiny. Cílem práce je zachytit vývoj nezaměstnanosti mladých lidí v regionech Visegrádské čtyřky a zjistit, které determinanty, ať už ekonomické, demografické nebo sociální ovlivňují rozdíly v nezaměstnanosti mladých mezi jednotlivými regiony. Práce vychází z dat dostupných na stránkách Evropského …více
Abstract:
This thesis deals with regional disparities of youth unemployment in the Visegrad Group countries. The aim of this work is to seize the development of youth unemployment in the Visegrad Four regions and to find out which determinants, whether economic, demographic or social, influence the differences in youth unemployment among individual regions. The work is based on data available on the website …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá regionálnymi disparitami nezamestnanosti mladých ľudí v krajinách Vyšehradskej skupiny. Cieľom práce je zachytiť vývoj nezamestnanosti mladých ľudí v regiónoch Vyšehradskej štvorky a zistiť, ktoré determinanty, či už ekonomické, demografické alebo sociálne ovplyvňujú rozdiely v nezamestnanosti mladých medzi jednotlivými regiónmi. Práca vychádza z dát dostupných na stránkach …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia