Petr SKALKA

Bachelor's thesis

Vliv časového odstupu pokurzovní reflexe na výpovědi účastníků zimní části Instruktorského kurzu Prázdninové školy Lipnice 2015.

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem reflexe v závislosti na časovém odstupu od realizace zimní části Instruktorského kurzu Prázdninové školy Lipnice 2015. Cílem je popsat vliv času na hloubku a fáze reflexe. Výzkum pro tuto práci byl realizován s využitím kvalitativního přístupu metodou zakotvené teorie pomocí trojího sběru dat nestandardizovanými dotazníky. Z výsledků práce vyplývá vliv času na hloubku …more
Abstract:
Bachelor thesis is addressing topic of reflection in reliance on various time periods since the end of realization of winter part vacation school Lipnice Instructor course 2015. Goal is to describe influence of time on depth and phases of reflection. Study for this thesis was realised with using qualitative approach and grounded theory method with three times collected non-standardised surveys. From …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 7. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Adéla Dvořáčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKALKA, Petr. Vliv časového odstupu pokurzovní reflexe na výpovědi účastníků zimní části Instruktorského kurzu Prázdninové školy Lipnice 2015.. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses n6tu06 n6tu06/2
14. 7. 2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
14. 7. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.