Bc. Petra Rusnáková

Bakalářská práce

Sexuální dimorfismus ve velikosti korunek zubů dočasného a trvalého chrupu

Sexual Dimorphism in the Crown Size of Deciduous and Permanent Teeth
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, zda existují rozdíly v pohlavním dimorfismu rozměrů korunek dočasného a trvalého chrupu. Pro účely bakalářské práce byly využity sádrové modely chrupu z Brněnské sbírky sádrových ortodontických modelů chrupu. Ze sbírky bylo vybráno 111 nedospělých jedinců (62 žen a 49 mužů) s modely jak dočasného, tak i trvalého chrupu. Na modelech byly pomocí digitálního posuvného měřidla …více
Abstract:
The aim of this thesis was to find out whether there are the differences in sexual dimorphism in crown size of deciduous and permanent teeth. The dental plaster models in the Brno Collection of Orthodontic Dental Plaster Casts were used for the purpose of this study. Models of 111 subadults with both types of dentition (decidous and permanent) were selected from this collection. Mesiodistal, buccolingual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie