Bc. Karolína Vašourková

Master's thesis

Analiza wulgaryzmów w powieści Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska...

Analysis of Vulgarisms in the Novel "Wojna polsko-ruska..." by Dorota Masłowska
Abstract:
This Work is dedicated to the topic of vulgarisms in contemporary polish language. For the analysis of contemporary polish vulgarities I used a novel of Dorota Masłowska (1983) “Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” (original published in 2002, translated into Czech as the “White and Red”, 2004). The language used in the novel is a testimony and a picture of the image of Polish reality in the …more
Abstract:
Tuto práci věnuji problematice vulgarismů v současné polštině. Pro analýzu vulgarismů v současné polštině jsem použila román Doroty Masłowské (1983) „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną“ (originál byl publikován v roce 2002, přeložena do češtiny jako „Červená a bílá“, 2004). V románu je použita specifická jazyková forma, která je svědectvím a obrazem polských reálií v období historicky-ekonomických …more
 
 
Language used: Polish
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Justyna Ewelina Klorek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta