Bc. Monika KÁLALOVÁ

Diplomová práce

Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné

Nursing ethics in the terminaly ill
Anotace:
Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné Abstrakt Cíl práce Cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit, jaká etická dilemata zdravotnický personál v péči o nevyléčitelně nemocné rozpoznává a jakou roli zaujímá v doprovázení umírajících. Způsob dosažení cíle K dosažení cíle jsme zvolili kvalitativní výzkumné řešení pomocí polostrukturovaného rozhovoru jaká etická dilemata nelékařský …více
Abstract:
Nursing moral philosophy in the care of the terminally ill Abstract The aim of the work The aim of the research part of the diploma thesis was to fid out what ethical dilemmas the medical staff recognizes in the care of the terminally ill and what role it occupies in accompanying the dying. The method to reach the goal To achieve the goal, we chose a qualitative research solution using a semi-structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÁLALOVÁ, Monika. Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses n834i9 n834i9/2
13. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.