Bc. Alena Konečná

Bakalářská práce

Islamistická rétorika v prezentaci Strany spravedlnosti a rozvoje a politických stran hnutí Národní vize

Islamist rhetoric in presentation of the Justice and Development Party and political parties of the National Outlook movement
Anotace:
Už od roku 2002 je Turecku voličsky nejúspěšnější stranou Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP), která je v doma i zahraničí považovaná za více či méně islamistickou. Podle mého názoru je jednou z příčin úspěchu politického islámu v zemi, která prohlašuje sekularismus za jeden ze svých základních principů, proměna rétoriky islamistických stran. Předmětem této práce je tedy porovnání dvou směrů uvnitř …více
Abstract:
Since 2002 Justice and Development Party (AKP) is electorally the most successful party despite being considered more or less Islamist both in Turkey and in abroad. In my opinion the change of Islamist parties’ rhetoric was one of the reasons of such success of political Islam in a country, which declares secularism one of its fundamental principles. In this work I compare two movements of Turkish …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií