Theses 

Vliv organizační kultury na stabilizaci zaměstnanců v průběhu fúze – Bc. Aleš Florián

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Aleš Florián

Diplomová práce

Vliv organizační kultury na stabilizaci zaměstnanců v průběhu fúze

The Influence of organizational culture to stabilize the emplyees during the merger

Anotace: Diplomová práce se zabývá vlivem organizační kultury na stabilizaci zaměstnanců v průběhu fúze. Cílem práce je zodpovědět otázku, jaký vliv má podniková kultura na stabilizaci pracovníků Celního úřadu Brno v průběhu fúze orgánů daňové a celní správy a orgánů spravujících veřejnoprávní pojistné. Diplomová práce se skládá ze tří částí – teoretické, metodologické a empirické. Teoretická část práce pojednává o organizační kultuře a o stabilizaci pracovníků v organizaci. Tato část práce vytváří teoretickou základnu k dílčím výzkumným otázkám a zdůrazňuje vztah organizační kultury ke stabilizaci pracovníků. Metodologická část představuje hlavni a dílčí výzkumné otázky, cíl, metody a organizaci výzkumu. Empirická část analyzuje výsledky výzkumu, odpovídá na dílčí výzkumné otázky, hlavni výzkumnou otázku. Závěr práce tvoři shrnuti výsledků výzkumu a doporučení pro organizaci, ve které výzkum probíhal.

Abstract: Thesis deals with the influence of organizational culture to stabilize the staff during the merger. The aim of this work is to answer the question of how the corporate culture to stabilize the staff of the customs office in Brno during the merger the tax and administration and the management of public insurance. Thesis consists of three parts - theoretical, methodological and empirical. The theoretical part of the work deals with the organizational culture and stabilization of the organization. This part of thesis establishes a theoretical basis for individual research questions and emphasizes the relationship of organizational culture to stabilize staff. Methodological part presents the main and sub-research questions, objective, method and research organization. Empirical part analyzes the research results, correspond to the sub-research questions, the main research question. The conclusion consists of a summary of research results and recommendations for the organization in which the research took place.

Klíčová slova: Armstrong, artefakty, artifacts, Bedrnová, Bridges, Ferjenčík, fúze, merger, Geertz, Hendl, hodnoty, values, Hofstede, komunikace, communications, Kotter, organizační kultura, organizational culture, Lubasová, Lukášová, Miovský, normy, standards, Pavlica, Pfeifer, psychologická smlouva, psychological contract, Schein, stabilizace, stabilize, symbol, Tureckiová, organizační změna, organizational change, Žižlavský

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz