Mgr. Michaela Miklíková

Master's thesis

Psychosomatické bolesti hlavy (Lze vysledovat souvislost mezi vysokoškolským studiem a vznikem, průběhem či zvládáním bolestí hlavy?)

Psychosomatic headache (Is it possible to find out connections between university education and development, process or management of headache?)
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo zmapovat výskyt, projevy a strategie zvládání primárních bolestí hlavy, tedy bolestí hlavy bez prokazatelné tělesné příčiny, často označovaných jako psychosomatických. Chtěli jsme zjistit, zda ve sledovaných kategoriích existují rozdíly mezi lidmi s různým stupněm dosaženého vzdělání nebo s rozdílným životním zaměřením. Teoretická část je rozdělena na dvě oblasti, psychosomatiku …more
Abstract:
The goal of this thesis was to map the incidence, symptoms and coping strategies of primary headaches, which are headaches without any somatic cause, often called psychosomatic headaches. We wanted to find out whether there are differences in these categories among people with different level of education or life focus.Theoretical part is divided into two topics; psychosomatics and headaches, both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic