Theses 

Faktory ovlivňující participaci seniorů v oblasti ICT vzdělávání – Bc. Kateřina Savčenková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Savčenková, DiS.

Diplomová práce

Faktory ovlivňující participaci seniorů v oblasti ICT vzdělávání

The factors affecting participation of seniors in ICT education

Anotace: Diplomová práce řeší téma vzdělávání seniorů v oblasti ICT. Teoretická část předkládá stručný a zároveň ucelený přehled o procesu stárnutí, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení, přičemž pozornosti neuniká ani problematika demografického stárnutí včetně prevence sociální exkluze. Empirická část seznamuje s výsledky kvantitativního šetření s cílem ozřejmit vliv vybraných faktorů na účast seniorů v počítačových kurzech. Výsledky dokládají pozitivní hodnocení respondentů a zájem se i nadále vzdělávat v oblasti výpočetní techniky.

Abstract: The thesis solves the theme of seniors' education in ICT. The theoretical part provides brief and also a comprehensive overview of the aging process in the context of Lifelong learning. Attention is also targeted at the issue of demographic aging and the prevention of social exclusion. The empiric part presents the results of a quantitative survey, which examined the main factors affecting the elderly people to participate in computer courses. The results demonstrate a positive evaluation of the respondents and also an interest to continue their education in the field of computer technology.

Klíčová slova: Ageismus, bariéry ve vzdělávání, edukační potřeby, e-learning, koncept celoživotního učení, motivace, počítačová gramotnost, prevence sociální exkluze, senior, stárnutí a stáří, ageism, barriers in education, computer literacy, educational needs, Lifelong learning, motivation, old age and aging, prevention of social exclusion, senior.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:04, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz