Kateřina ŠIMÍKOVÁ

Bakalářská práce

Teritoriální aspekty autonomie Basků

Territorial aspects of Basque autonomy
Anotace:
Práce je zaměřená na vznik a formování Baskicka jako autonomní provincie v rámci Španělska. Je rozdělená na dvě části. První část popisuje vývoj počtu Basků v dějinách a snaží se určit území jejich největší koncentrace ve Španělsku a ve Francii v posledním století, Zabývá se také migracemi Basků a jejich diasporou ve světě. Druhá část práce se pokouší najít alespoň náznaky mechanismu vymezení autonomního …více
Abstract:
The work is focused on the emergence and formation of the Basque Country as an autonomous province within Spain. It is divided into two parts. The first part describes the evolution of the Basques in history and trying to determine the the largest concentration in Spain and France in the last century, also deals with migrations and diaspora Basques around the world. The second part is trying to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMÍKOVÁ, Kateřina. Teritoriální aspekty autonomie Basků. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta