Bc. Ivana Seidlová

Diplomová práce

Marketingová strategie značky ETA

Marketing strategy of ETA brand
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovou a komunikační strategií, strategickými cíli a analýzami, které jsou nezbytné pro rozhodování firmy při jejím budoucím vývoji. Mezi ně nezbytně patří jasné vymezení firemní vize, mise, firemní komunikace a strategie v souvislosti s úspěchem firmy ve stávajícím tržním prostředí a jejím budoucím úspěchu v dlouhodobém horizontu. Práce charakterizuje analytické metody …více
Abstract:
The thesis deals with marketing and communication strategies, strategic objectives and analyses that are necessary for the decision-making of the company in its future development. Between them, necessarily include the clear definition of the corporate vision, mission, corporate communication and strategy in relation to the success of the company in the current market environment and its future success …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní