Mgr. Michaela Pavlíková, DiS.

Diplomová práce

Nadaný žák na 1. stupni základní školy

Gifted pupil in primary school
Anotace:
Diplomová práce Nadaný žák na 1. stupni ZŠ pojednává o problematice nadaného žáka v rámci běžné třídy ZŠ. Cílem je zjistit, jaké možnosti podpory učitelé používají při práci s nadaným žákem, a podle jakých kritérií si vybírají rodiče nadaných žáků ZŠ. Teoretická část vymezuje pojem nadání, druhy a modely, předkládá charakteristiky nadaného žáka, včetně specifických skupin. Pojednává o způsobech identifikace …více
Abstract:
My graduation work is focused on gifted pupils in common class in primary school. I wanted to find out opions and support what teachers have while working with gifted pupils and also which reasons the parents take into consideration while choosing the primary school for their child. The theoretical part talks about a talent and its kinds, it offers characteristics of a talented pupils including the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta