Kateřina PAVLOVÁ

Bakalářská práce

Komparace systémů univerzitního vzdělávání v České republice a Skotsku se zaměřením na sociální práci

Comparison of university education systems in the Czech Republic and Scotland with a focus on social work
Anotace:
Bakalářká práce se zaměřuje na univerzitní vzdělávání v České republice a Skotsku. Cílem práce je komparativní analýza studijních programů na vybraných univerzitách. Práce charakterizuje sociální práci a blíže specifikuje její standardy a kompetence sociálního pracovníka. V souvislosti s univerzitním vzděláváním se věnuje Boloňskému procesu a následně popisuje univerzitní vzdělávací systém v České …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on university education in the Czech Republic and Scotland. The aim of the thesis is a comparative analysis of study programs at selected universities. The thesis characterizes social work and specifies its standards and competencies of the social worker. In connection with a university education, it focuses on the Bologna Process and then describes the university education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLOVÁ, Kateřina. Komparace systémů univerzitního vzdělávání v České republice a Skotsku se zaměřením na sociální práci. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická