Ing. Lenka Czepczor

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Spirituálně citlivá sociální práce podle Edwarda R. Candy a možná inspirace pro sociální práci u nás

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na spirituálně citlivou sociální práci podle profesora Edwarda R. Candy. Práce je stručným shrnutím obsáhlé vědecké práce, která vysvětluje náplň a poslání spirituálně sensitivních sociálních pracovníků. Práce také zmiňuje spirituální rozmanitost jako důležitou součást zahrnutou do citlivého spirituálního posouzení klientů. V neposlední řadě se práce zmiňuje o spiritualitě …více
Abstract:
This graduation thesis focuses on the concept of spiritually sensitive social work by Professor Edward R. Candy. The thesis is a brief summary of the extensive scientific work explaining the content and mission of spiritually sensitive social workers. The thesis also presents spiritual diversity as an important component of the sensitive spiritual assessment with clients. Finally, the thesis touches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: ThLic. Michal Umlauf
  • Oponent: ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce