Kateřina PAVLOVÁ

Bachelor's thesis

Komparace systémů univerzitního vzdělávání v České republice a Skotsku se zaměřením na sociální práci

Comparison of university education systems in the Czech Republic and Scotland with a focus on social work
Abstract:
Bakalářká práce se zaměřuje na univerzitní vzdělávání v České republice a Skotsku. Cílem práce je komparativní analýza studijních programů na vybraných univerzitách. Práce charakterizuje sociální práci a blíže specifikuje její standardy a kompetence sociálního pracovníka. V souvislosti s univerzitním vzděláváním se věnuje Boloňskému procesu a následně popisuje univerzitní vzdělávací systém v České …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on university education in the Czech Republic and Scotland. The aim of the thesis is a comparative analysis of study programs at selected universities. The thesis characterizes social work and specifies its standards and competencies of the social worker. In connection with a university education, it focuses on the Bologna Process and then describes the university education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAVLOVÁ, Kateřina. Komparace systémů univerzitního vzdělávání v České republice a Skotsku se zaměřením na sociální práci. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická