Michal Mec

Master's thesis

Is the Population Growth Affected by the Growth of GDP or vice versa? The Case of Africa

Je populační růst ovlivněn růstem HDP nebo naopak? Případ Afriky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat, jestli růst HDP na obyvatele ovlivňuje populační růst nebo naopak. Analýza vztahu mezi růstem HDP na obyvatele a populační růstem je provedena dvěma modely. Bootstrapped Panel Granger Causality nenašel žádnou kauzalitu, kdy je populační růst závislou proměnnou, a našel několik případů kauzality v Africe, kdy růst HDP na obyvatele je závislou proměnnou. Dynamic …more
Abstract:
The diploma thesis aims to analyse whether GDP growth per capita affects population growth or vice versa. The analysis of the relationship between GDP growth per capita and population growth is done by two models. The Bootstrapped Panel Granger Causality model finds no causality when population growth is a dependent variable and a few cases of causality in Africa for GDP growth per capita as dependent …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Pavel Potužák
  • Reader: Božena Kadeřábková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80785