Theses 

Česká národní banka jako centrální dohledový orgán a její role po finanční krizi – Iana Petrukhina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Iana Petrukhina

Bakalářská práce

Česká národní banka jako centrální dohledový orgán a její role po finanční krizi

Czech National Bank as central authority and its supervisory role after financial crisis

Anotace: Tématem této bakalářské práce je Česká národní banka jako centrální dohledový orgán a její role po finanční krizi. Práce je rozdělena na 2 části- část teoretickou, která se zabývá historii centrálních bank, vznikem a vývojem české národní banky, jejími základními funkcemi a regulací a dohledem bank a část praktickou, která je věnována finanční krizí, rozboru finanční stability jako jednoho z cílů České národní banky a splnění hlavního cíle bakalařské práce- identifikaci možnosti řešení dopadu finanční krize ve finančním sektoru.

Abstract: The theme of this thesis is the Czech National Bank as the central supervisory authority and its role after the financial crisis. This bachelor thesis consider of two chapters –the first chapter is theoretical, which deals with the history of central banks, the emergence and development of the Czech national bank, its basic functions and the regulation and supervision of banks and the second practical, which is dedicated to the financial crisis, the analysis of financial stability as one of the objectives of the Czech national bank and the achievement of the main objectives of the theses - identify the options for resolving the impact of the financial crisis in the financial sector.

Klíčová slova: Česká národní banka, finanční krize, regulace a dohled bankovního systému, finanční stabilita, finanční sektor, Czech National bank, financial crisis, bank system of regulation and supervision, financial stability, financial sector

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: Ing. Petra Korbasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:57, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz