Jelizaveta NESTERCOVA

Bachelor's thesis

Ukrajina - politická geografie vnitrostátního konfliktu

Ukraine - political geography of internal conflict
Abstract:
Ukrajina je a vždy byla pomyslnou hranicí mezi východní a západní civilizací. Konflikt, který vypukl na podzim roku 2013, je tak důsledkem politicko-geografického vývoje země a dále bojem dvou civilizací o její uplatnění svých zájmů na jejím území. Cílem této bakalářské práce je provést politicko-geografickou analýzu Ukrajiny tak, jak vznikla v roce 1991, a určit tak, jak politická geografie země ovlivnila …more
Abstract:
Ukraine is and always has been imaginary border between east and west civilizations it is therefore the space, where the fight over influence takes place. The events of 2013 consequently of 2014 and basically till these days are in general escalation of whole political fight over influence in Ukraine.The aim of this bachelor thesis is to analyze Ukraine from the perspective of political geography, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NESTERCOVA, Jelizaveta. Ukrajina - politická geografie vnitrostátního konfliktu. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/