Adéla TICHÁ

Bakalářská práce

Sociální práce a závislost na internetu na základních školách

Social work and internet addiction at primary schools
Anotace:
Tato práce se zabývá behaviorálními závislostmi a analýzou závislosti na internetu u žáků druhého stupně na základních školách v okrese Litoměřice. Nejprve definuji stěžejní pojmy pro mou práci, mezi něž patří behaviorální závislost a její druhy, příčiny a rizika, definuji internet a s ním související závislostní chování. Dále jsem se zaměřila na pojem sociální práce a její souvislost s behaviorální …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse behavioural addictions, and specifically internet addiction in pupils of second grade at elementary schools in the district Litoměřice. First of all, I define key concepts for my work, such as behavioral addiction and its types, causes and risks, define the internet and related addictive behavior. I also focused on the concept of social work and its relation to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÁ, Adéla. Sociální práce a závislost na internetu na základních školách. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická