Štefan ŠRANKO

Bakalářská práce

Delikvence a kriminalita mládeže ve Zlíně

Delinguency and youth crime in Zlin
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kriminality a delikvence mládeže. V teoretické části je popsána charakteristika kriminality dětí a mládeže, vymezeny základní pojmy a uvedeny sociální faktory, které kriminalitu ovlivňují ? vliv rodiny, školy, vrstev-níků a subkultur. Dále je v práci popsána funkce rodiny, její selhávání a rizikové prostředí, ve kterém se mládež pohybuje. Informuje o struktuře …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with criminality and delinquency of youngsters. In theoretical part the characteristic of child and teenage criminality is described, basic terms are defined and social factors affecting criminality are introduced, such as family, school, peer and subculture influence. This work also describes family function, it's failures and high-risk environment, where youngsters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠRANKO, Štefan. Delikvence a kriminalita mládeže ve Zlíně. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika