Bc. Jan Maschke

Bakalářská práce

Analýza vývoje podílu úrokových a neúrokových výnosů bank v České republice a na Slovensku a jejich srovnání

Analysis of development in the share of interest and non-interest banks revennes in the Czech Republic and Slovakia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje úrokových a neúrokových výnosů bank. Teoreticko-metodologická část je zaměřena na definici komerční banky, její charakteristiku a funkce, bilanci banky a výkaz zisků a ztrát. Dále je zaměřena na bankovní regulaci a dohled a výnosy bank. Aplikační část je zaměřena na úrokové a neúrokové výnosy, jejich podíl a strukturu v Komerční bance a Slovenské spořitelně …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of the evolution of interest income and neúrokových banks. Theoretical and methodological part is focused on the definition of commercial banks, its characteristics and functions, the bank balance and profit and loss. It is focused on banking regulation and supervision and banks' revenues. Application of the interest is focused on a non-interest income, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní