Mgr. Tereza Fialová

Diplomová práce

Integrovaná tematická výuka pro žáky 1. stupně ZŠ zaměřená na výživu dětí

Integrated Thematic Teaching for Primary Schools with a Focused on Child Nutrition
Anotace:
Diplomová práce Integrovaná tematická výuka pro žáky 1. stupně ZŠ zaměřená na výživu dětí se zabývá zařazením tématu správné výživy do výuky žáků prvního stupně základní školy. Cílem diplomové práce je vytvořit a realizovat integrovanou tematickou výuku a také ověřit její účinnost v oblasti znalostí žáků o výživě a v jejich výživovém chování. Teoretická část pojednává o integrované tematické výuce …více
Abstract:
The diploma thesis Integrated Thematic Teaching for Primary Schools with a Focused on Child Nutrition deals with the inclusion of the proper nutrition topic into primary education. The aim of the diploma thesis is to create and implement integrated thematic teaching and also to verify its effectiveness in the area of pupils’ knowledge about nutrition and their nutritional behavior. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta