Elise Faradji

Master's thesis

The Value of CSR for Czech Consumers

The Value of CSR for Czech Consumers
Abstract:
Abstrakt: V současné době je chování spotřebitelů ovlivněno novými faktory, jako jsou sociální a environmentální aspekty. To je důvodem vzrůstajícího trendu implementace společenské odpovědnosti podniků (CSR). Implementace efektivní strategie CSR je komplexním procesem, zejména proto, že základní koncept CSR zůstává nevyjasněný. Cílem této studie je analyzovat přijímání CSR ze strany spotřebitelů a …more
Abstract:
Nowadays consumers purchasing behavior is influenced by new factors such as the social and environmental implication of companies. This is why Corporate Social Responsibility (CSR) is a growing trend which companies need to look after carefully. However implementing an efficient CSR strategy is a complex process for corporations; especially since the core concept of CSR remain quite blurry. The goal …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 11. 2016
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Patricia Seror

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52832