Lenka Novotná

Master's thesis

Analýza kojenecké úmrtnosti v zemích Evropské unie

The analysis of infant mortality in the countries of the European union
Abstract:
Ukazatele úmrtnosti dětí v nejnižším věku odrážejí úroveň zdravotní péče a vyspělost země. Nejpoužívanějším ukazatelem v této oblasti je kvocient kojenecké úmrtnosti. Tato práce je zaměřena na zhodnocení vývoje kojenecké, novorozenecké a časné novorozenecké úmrtnosti v zemích Evropské unie v letech 1960-2010 z pohledu časových řad, aplikaci Boxovy-Jenkinsovy metodologie a posouzení vztahu mezi kojeneckou …more
Abstract:
Indicators of child mortality in the lowest age reflect the status of health care and maturity of the country. The most frequent indicator in this area is the infant mortality rate. This thesis is focused on evaluation of development of infant, neonatal and early neonatal rate in the European union between 1960 and 2010 from the perspective of time series, aplication of Box-Jenkins methodology and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: Markéta Arltová
  • Reader: Jitka Langhamrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31847

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství