Mgr. Lenka Leckéšiová

Diplomová práce

Zdravotní péče a modely jejího financování

Health Care and Models of Its Financing
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o zdravotní péči a o často diskutovaných modelech jejího financování. Práce si klade za cíl potvrdit nebo vyvrátit zadanou hypotézu, zda „mohou podmínky financování zdravotní péče výrazně zvýhodnit nebo znevýhodnit některá zdravotnická zařízení podle právní formy zdravotnického zařízení, jeho zřizovatele a smluvních vztahů, které má zdravotnické zařízení se zdravotními …více
Abstract:
This diploma thesis deals with health care and models of its financing that are often discussed. The aim of the diploma thesis is to confirm or disprove the hypothesis if the terms of financing of health care could significantly give an advantage or disadvantage to some medical service providers depending on their legal form, founder and contractual relationships between providers and health insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta